Velkommen til Kvenna.net
Her finner du litt av hvert rundt oss som bor / har bodd i Kvenna.

finner du lokalnyheter i vår egen blog.

Det meste dreier seg selvsagt om motorsykler i ulike former, men etter hvert blir det kanskje mer om historie, slekt og andre emner som angår oss i Kvenna.

Kvenna er vårt småbruk i Hostvedt, rett sør for Kongsberg. Det offisielle navnet er Evjukvernen, men i dagligtale har det alltid blitt kalt Kvenna. Kvennas historie går tilbake til 1400 tallet. Det har hele tiden vært fallrettighetene i Kjørstadelva som har vært det verdifulle, som landbrukseiendom har den ikke mye å tilby. Det har vært kvern og sagbruk her i mange hundre år, men nå er fossefallene ikke utnyttet. Vi var med på et utbyggingsprosjekt på 2010-tallet med den hensikt å utnytte fossefallene til vannkraft, men det endte med at vi ikke fikk konsesjon. Dermed forblir det nok slik i overskuelig framtid.

 Kvenna har vært i familiens eie i siden 1921, etter at Peder Hørtvedt og Laura Røsholt  giftet seg i 1919 og flyttet hit i 1921. Farfar Petter ble født her i 1923, og vi er nå 3. og 4. og 5. generasjon Hørtvedt som bor i Kvenna. Siri og Anders Hørtvedt bygde nytt hus i 1986, mens farmor Elsa bodde  i det opprinnelige våningshuset fram til sin død. Dette huset er trolig bygd på 1700 tallet.

I Oktober 2007, overtok vi (Siri & Anders) Kvenna fra mor / farmor Elsa.
17. April  2008 døde  Elsa, 88 år gammel.

På 2010-tallet flyttet Even, Sonja og Brage inn i det opprinnelige huset. Dette har etter hvert blitt litt større, det samme har familien. Nå er det 2 barn, Brage f 2013 og Magne f.2017

Farmor Elsas hus sett fra elva

Kjørstadbrua

Kongsberg Kommunes hjemmeside inneholder mye fint for deg som er interessert i kart, stedsnavn med mer.

Der finner du bl.a. mer om Hostvedt og Kjørstadelva, men Kvenna har nok ikke noe eget oppslagsord…